Nieuwsbrief augustus

Hierbij ontvangt u onze eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2018-2019! Voortaan ontvangt u deze weer iedere laatste vrijdag van de maand in uw mailbox.

 

Namens het hele schoolteam wensen we de kinderen en u allemaal een goed en plezierig schooljaar toe. Samenwerking tussen school en ouders/ verzorgers geeft uw kind optimale kansen op succes! Schroomt u nooit om vragen te stellen als u iets niet weet of als er iets in uw ogen niet goed verloopt. Pak de telefoon, stuur een berichtje of kom even langs. Samen werken aan de ontwikkeling van uw kind, daar gaat het om. 

Kennismaking…

De afgelopen twee weken hebben de kinderen kennis gemaakt met hun nieuwe klas en met hun nieuwe juf en/of meester. Zeker de afgelopen dagen stonden in het teken van elkaar beter leren kennen. Er zijn spelletjes gespeeld en de oudste kinderen zijn donderdag naar de Boerenhoeve geweest. Daar hebben ze allerlei sportieve activiteiten uitgevoerd. Vandaag zijn de kinderen van de A-bouw naar Bambini in Vlissingen geweest. Ook dat was zeer geslaagd. We hopen hiermee een basis gelegd te hebben voor een goed, gezellig en leerzaam jaar.

Vanaf volgende week gaan we over op het vaste rooster voor het hele schooljaar.

 

Via deze nieuwsbrief willen we iedereen die ons deze dagen geholpen heeft hartelijk bedanken. De pannenkoeken waren weer als vanouds lekker. Daarnaast hebben we heerlijke appels gesponsord gekregen door AGF de Feijter- Het boertje. Hiervoor willen wij Jeroen de Feijter zeker ook apart bedanken.

Staking basisscholen Zeeland woensdag 12 september…

Veel leraren, directeuren, schoolbestuurders en andere medewerkers uit het (speciaal) basisonderwijs maken zich nog steeds ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs. De afgelopen maanden is hier op verschillende momenten al aandacht voor gevraagd. Deels hebben deze resultaat gehad. De scholen hebben geld gekregen om de werkdruk aan te pakken en de salarissen zijn voor een stukje verhoogd. Toch lijkt dit nog niet te helpen tegen het steeds groter wordende lerarentekort. Ook wij zijn vorig jaar genoodzaakt geweest wel eens een groep thuis te laten. Dat is iets wat we absoluut niet willen. Toch is de verwachting dat het dit jaar nog lastiger zal worden om bij ziekte vervanging te vinden. Daarom gaat de landelijk georganiseerde estafettestaking op 12 september in Zeeland wel door.

Als schoolteam delen we zeker alle zorgen die er zijn, maar we hebben wel besloten dat we staken op dit moment niet het juiste middel vinden om hier aandacht voor te vragen. Daarom is de school op woensdag 12 september gewoon open.                    

Kennismakingsgesprekken en informatieavond…

Op dinsdagavond 18 september organiseren we onze jaarlijkse informatieavond voor ouders/verzorgers van de leerlingen uit de A-bouw. De leerkrachten vertellen u dan alles over wat er dit jaar allemaal gaat gebeuren en welke lesstof uw zoon/dochter krijgt aangeboden. We hopen die avond veel ouders/verzorgers te zien. 

 

Op diezelfde week kunnen ouders/verzorgers van de B-bouw zich inschrijven voor een kennismakingsgesprek met de leerkrachten. In dit gesprek van 20 minuten bent u ook zelf in de gelegenheid om informatie met ons te delen over uw zoon/dochter. 

 

Voor deze avond en/of startgesprekken ontvangt u binnenkort een aparte uitnodiging.

Bereikbaarheid school…

We merken dat ouders/verzorgers soms al heel vroeg naar school proberen te bellen om iets door te geven of om hun zoon/dochter ziek te melden. Helaas is er niet iedere dag iemand beschikbaar om al vroeg de telefoon op te nemen.

We willen u dan ook vragen om de ziek/afmelding van uw kind, pas vanaf 8.15 uur

door te geven. Dank u wel daarvoor.

Verkeerssituatie rondom de school…

Zo aan het begin van het schooljaar willen we de afspraken rondom halen en brengen van leerlingen weer even bij u onder de aandacht brengen:

-          Brengen met de auto:

Het is de bedoeling dat u de kinderen ’s ochtends zoveel mogelijk afzet bij de ingang van het hoofdplein in de Jacob Catsstraat. De kinderen van groep 1A en 2A mogen worden gebracht via de ingang aan de Consciencestraat.

-          Halen met de auto:

Ook nu geldt dat u het beste even in de Jacob Catsstraat kan gaan staan. De kinderen komen dan vanzelf naar u toe gewandeld. 

De kinderen van groep 1A en 2A komen weer via de uitgang aan de Consciencestraat. Met name hier worden veel auto’s verkeerd geparkeerd, waardoor er soms opstoppingen ontstaan.  Zoekt u a.u.b. even een goede plaats op en niet vlak op de bocht.

Om ook alle taxibusjes doorgang te kunnen verlenen willen we u vragen om via de Guido Gezellestraat de Jacob Catsstraat in te rijden. Dan hanteren we allemaal dezelfde rijrichting en voorkomen we gevaarlijke situaties. Alvast bedankt voor uw begrip.

Ouderbijdrage en toestemmingsformulier privacy…

Vorige week heeft u van ons twee formulieren ontvangen. De overeenkomst ouderbijdrage en het toestemmingsformulier voor het delen van privacygegevens. We hebben helaas nog niet alle formulieren terug ontvangen. Wilt u dit zo spoedig mogelijk doen? Dan kunnen wij dit ook weer verder afhandelen en hoeven wij daar geen extra tijd aan te besteden.

Foto’s op de website…

Ook dit jaar zullen er weer foto’s gemaakt worden van verschillende activiteiten. Soms ziet u er een paar in de classdojo, maar ook op de website worden albums aangemaakt. Nieuw dit jaar is dat er voor iedere groep een apart album aangemaakt wordt. We zijn druk bezig dit goed in te richten. U

krijgt binnenkort het wachtwoord voor het fotoalbum via de classdojo of het klassenmapje te horen.

Agenda september & oktober 2018…

  • maandag 10 september                          Studiedag, alle leerlingen vrij
  • dinsdagavond 18 september                   Informatieavond A-bouw
  • dinsdagavond 18 september                   Kennismakingsgesprekken B-bouw
  • zaterdag 13 t/m zondag 21 oktober         Herfstvakantie


_________________________________________________________________

Klik hier om de nieuwsbrief als PDFbestand te downloaden

_________________________________________________________________