Nieuwsbrief augustus

Hierbij ontvangt u onze eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020! Voortaan ontvangt u deze weer iedere laatste donderdag van de maand in uw mailbox.

 

Namens het hele schoolteam wensen we de kinderen en u allemaal een goed en plezierig schooljaar toe. Samenwerking tussen school en ouders/ verzorgers geeft uw kind optimale kansen op succes! Schroomt u nooit om vragen te stellen als u iets niet weet of als er iets in uw ogen niet goed verloopt. Pak de telefoon, stuur een berichtje of kom even langs. Samen werken we aan de ontwikkeling van uw kind, daar gaat het om. 

School in verandering…

Ouders/verzorgers van kinderen, die al wat langer bij ons op school zitten, hebben het al gemerkt, dat de school langzaam aan het veranderen is. Een aantal jaar geleden hadden we alleen reguliere SBO-groepen. Ondertussen zijn daar de Kansgroep, de OZA-kleutergroep en de 3 SBO+groepen aan toegevoegd. 

Dit komt allemaal voort uit de wens binnen het samenwerkingsverband Zeeuws-Vlaanderen om een dekkend aanbod van onderwijsvormen in Zeeuws-Vlaanderen te hebben en is dus onderdeel van het grotere doel, nl: ‘Geen kind meer door de tunnel.’ 

In de SBO+groepen is plaats voor kinderen, die voorheen naar Odyzee en/of Keurhove gingen.  In onderstaand schema kunt u zien hoe de school nu is opgebouwd.

 

 

SBO groep 7/8 leerlijn VMBO

 

 

SBO groep 7/8 leerlijn PRO

 

SBO+

groep 7/8

 

 

 

 

Kansgroep

groep 3/8

(leerlingen blijven ingeschreven op reguliere basisschool)

SBO groep 5/6 leerlijn VMBO

 

SBO groep 5/6 leerlijn PRO

SBO+

groep 5/6

 

SBO groep 3/4 basisaanbod

 

 

SBO+

groep 3/4


 OZA Kleutergroep groep 1/2

 

We proberen zoveel mogelijk dezelfde regels en afspraken binnen de gehele school te hanteren. Door het verschillende aanbod kan het wel voorkomen dat het bijv. binnen de SBO+ groepen net even anders georganiseerd wordt. We proberen u hier (o.a. middels ClassDojo) altijd zo goed mogelijk te informeren. Als u hier vragen over heeft, mag u altijd even contact opnemen.

   

Nieuwe gezichten…

Al deze veranderingen en het vertrek van een aantal collega’s eind vorig schooljaar zorgt er ook voor dat er veel nieuwe mensen in onze school rondlopen. Daar waar zij specifiek met uw kind werken, zullen ze zich de komende tijd zeker aan u voorstellen. 

 

Helaas zijn er ook een aantal leerkrachten (juf Marty, juf Anja en juf Linda) nog niet kunnen starten om verschillende redenen. De ouders/verzorgers van de betreffende groepen zijn hier apart over geïnformeerd. We hopen dat zij ook weer snel aan de slag kunnen bij ons op school. We zijn blij dat we tot die tijd goede vervangers hebben kunnen vinden in de vorm van juf Marieke en juf Kirsten.

Introductieweken…

Deze eerste twee weken hebben de kinderen kennis gemaakt met hun nieuwe klas en met hun nieuwe juf en/of meester. Zeker deze week staat in het teken van elkaar beter leren kennen. Er zijn spelletjes gespeeld. Vandaag zijn groepen naar het Klimbos in Bergen op Zoom, waar ze naast het klimmen ook andere samenwerkingsactiviteiten hebben uitgevoerd. Ten slotte gaan er morgen nog een aantal groepen naar diergaarde Blijdorp in Rotterdam. We hopen hiermee een basis gelegd te hebben voor een goed, gezellig en leerzaam jaar.

Vanaf volgende week gaan we over op het vaste rooster voor het hele schooljaar.

 

Voor de SBO+groepen hebben we er bewust voor gekozen om nog even op school te blijven en nog geen uitstapjes te maken. Wellicht dat hier later in het jaar wel sprake van kan zijn.

Kennismakingsgesprekken en informatieavond…

Op donderdagavond 12 september organiseren we onze jaarlijkse informatieavond voor ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep Oranje, Roze en Geel (OZA). De leerkrachten vertellen u dan alles over wat er dit jaar allemaal gaat gebeuren en welke lesstof uw zoon/dochter krijgt aangeboden. We hopen die avond veel ouders/verzorgers te zien. 

 

In diezelfde week kunnen ouders/verzorgers van de andere groepen zich inschrijven voor een kennismakingsgesprek met de leerkrachten. In dit gesprek van 20 minuten bent u ook zelf in de gelegenheid om informatie met ons te delen over uw zoon/dochter. 

 

Voor deze avond en/of kennismakingsgesprekken ontvangt u binnenkort een aparte uitnodiging.

Bereikbaarheid school…

We merken dat ouders/verzorgers soms al heel vroeg naar school proberen te bellen om iets door te geven of om hun zoon/dochter ziek te melden. Helaas is er niet iedere dag iemand beschikbaar om al vroeg de telefoon op te nemen. We willen u dan ook vragen om de ziek/afmelding van uw kind, pas vanaf 8.15 uur door te geven. Dank u wel daarvoor.

Ouderbijdrage en toestemmingsformulier privacy…

Zo aan het begin moeten er ook weer diverse formulieren worden ingevuld.

Volgende week worden deze meegegeven met uw zoon/dochter. 

Het is even een klus om in te vullen, maar we vragen u om deze z.s.m. weer mee terug te geven, zodat we alles tijdig kunnen verwerken.

 

Tevens ontvangt u een aparte brief over de ouderbijdrage voor dit schooljaar.

Verkeerssituatie rondom de school…

Zo aan het begin van het schooljaar willen we de afspraken rondom halen en brengen van leerlingen weer even bij u onder de aandacht brengen:

-          Brengen met de auto:

Het is de bedoeling dat u de kinderen ’s ochtends zoveel mogelijk afzet bij de ingang van het hoofdplein in de Jacob Catsstraat. De kinderen van groep Geel mogen worden gebracht via de ingang aan de Consciencestraat.

-          Halen met de auto:

Ook nu geldt dat u het beste even in de Jacob Catsstraat kan gaan staan. De kinderen komen dan vanzelf naar u toe gewandeld. 

De kinderen van groep Geel komen weer via de uitgang aan de Consciencestraat. Met name hier worden veel auto’s verkeerd geparkeerd, waardoor er soms opstoppingen ontstaan. 

Zoekt u a.u.b. even een goede plaats op en niet in de bocht.

Om ook alle taxibusjes doorgang te kunnen verlenen willen we u vragen om via de Guido Gezellestraat de Jacob Catsstraat in te rijden. Dan hanteren we allemaal dezelfde rijrichting en voorkomen we gevaarlijke situaties. Alvast bedankt voor uw begrip.

 

Het schoolplein is in principe vanaf 8.30u open. Dan is er direct voldoende pleinwacht om de kinderen goed te begeleiden.

Agenda september & oktober 2019…

woensdag 11 september                                          

Studiedag, alle leerlingen vrij


donderdagavond 12 september                              

Informatieavond Geel, Oranje & Roze


Week van 9 september en donderdagavond 12 september                                 

Kennismakingsgesprekken overige groepen


zaterdag 12 t/m zondag 20 oktober                            

Herfstvakantie


_______________________________________________________________

Klik hier om de nieuwsbrief als PDFbestand te downloaden

_________________________________________________________________