Nieuwsbrief december

Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van dit jaar. De afgelopen weken stonden in het teken van Sinterklaas en Kerst. Een gezellige maar drukke tijd. Nu is het tijd om even ‘pauze’ te nemen. Via deze weg willen we u een fijne vakantie wensen. 

Na de vakantie starten er in verschillende groepen weer nieuwe leerlingen. We hopen dat ook zij zich snel weer thuis zullen voelen.

 

3D printer…

De afgelopen weken hebben we een 3D-printer op school gehad. In verschillende bovenbouwgroepen zijn de leerlingen bezig geweest met het ontwerpen van 3D-modellen. Dit konden ze doen via het programma ‘Tinkercad’. Met veel plezier is hier aan gewerkt. Diverse modellen zijn uiteindelijk ook uitgeprint. Dit heeft mooie resultaten opgeleverd. In het bijzonder willen we u één ontwerp nog laten zien. Noël uit groep Oker heeft een mooi logo voor de Springplank gemaakt. 

Kerstmarkt…

Vorige week vrijdag hielden we onze jaarlijkse Kerstmarkt. We kunnen terugkijken op een gezellige avond. Er zijn veel mooie kerststukjes en andere spulletjes verkocht. De wafels waren weer heerlijk en het rad draaide als vanouds. Na aftrek van alle kosten heeft deze avond € 850,- opgeleverd voor de stichting Vrienden van De Springplank. Iedereen hartelijk dank hiervoor. 

Kerstviering…

Afgelopen donderdag hebben alle leerlingen genoten van een gezellige Kerstviering. In alle klassen hebben de leerlingen gezellig samen gegeten. De groep Geel, Oranje en Rood hebben samen in de grote ruimte gegeten.  We kijken er met een goed gevoel op terug.           

Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs…

Op dinsdagavond 28 januari organiseren we hier op school een voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs. In eerste instantie is deze avond bedoeld voor ouders/verzorgers met kinderen, die dit jaar onze school gaan verlaten. Tijdens deze avond zullen collega’s van het Lodewijkcollege, De Sprong en De Argo iets vertellen over hun school en uw vragen beantwoorden. Na de vakantie krijgen alle ouders nog een aparte uitnodiging voor deze avond. Deze avond zijn ouders/verzorgers die nog geen zoon/dochter in de schoolverlatersgroep hebben eveneens van harte welkom.

Hulpouders…

Via deze nieuwsbrief willen we alle ouder(s)/verzorger(s) die ons dit jaar hebben ondersteund met talloze activiteiten even in het zonnetje zetten. Heel erg bedankt voor alle inzet en deelname in of aan de MR, OR, vervoer naar excursies, schoonmaak enz. We hopen natuurlijk dat we ook in 2020 op uw hulp en ondersteuning kunnen rekenen.

 

 

Voor u en allen die u dierbaar zijn hopen we op fijne kerstdagen, een prima jaarwisseling en een goede vakantie. 

Alle medewerkers van De Springplank wensen alle kinderen en alle ouder(s)/ verzorger(s) veel gezondheid toe en dat we ook in 2020 op een prettige manier met elkaar kunnen en mogen omgaan. 

 

We zien alle leerlingen weer graag op maandag 6 januari en….

     PAS OP met VUURWERK!!!        

 

 


Agenda december 2019, januari & februari 2020…

- zaterdag 21 december t/m zondag 5 januari            
kerstvakantie
- dinsdagavond 28 januari                                           
voorlichtingsavond voortgezet onderwijs
- do 6 & vr 7 februari     
studiedagen, alle leerlingen vrij
-zaterdag 22 februari t/m zondag 1 maart            
voorjaarsvakantie