Nieuwsbrief februari

Aan onze leerlingen en de ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u op de valreep de nieuwsbrief van februari. Veel leesplezier

Over naar het gelijke tijden rooster?

De afgelopen periode hebben al veel reacties binnen gekregen op ons voorstel om met ingang van volgend schooljaar over te stappen op het Gelijke Tijden Rooster. De school gaat dan alle vijf de dagen les geven van 8.45u tot 14.15u.

Mocht u toch nog uw mening door willen geven dan kan dat nog een weekje.

Daarna gaan we alles verwerken en voorleggen aan de MR. Uiterlijk begin april wordt u geïnformeerd over het wel/niet doorgaan van deze wijziging van schooltijden.


Staking onderwijs vrijdag 15 maart...

U heeft via de media vast al wel vernomen dat er vrijdag 15 maart een grote landelijk actie wordt georganiseerd om aandacht te vragen voor de problemen in het onderwijs. Ditmaal doen scholen van basisonderwijs, middelbaar en hoger onderwijs mee.

Als schoolteam delen we zeker alle zorgen die er zijn, maar we hebben wel besloten dat we staken op dit moment niet het juiste middel vinden om hier aandacht voor te vragen. Daarom is de school op vriidag 15 maart gewoon open.


Paaseitjes te koop...

Na de voorjaarsvakantie start de Stichting Vrienden van

De Springplank een nieuwe actie: dit keer gaan we proberen om paaseitjes te verkopen. De leerlingen krijgen een paar zakjes met chocolade paaseitjes mee om te verkopen aan familie of vrienden. Een zakje met 200 gram eitjes kost € 3,00. Wanneer ze de zakjes hebben verkocht, nemen ze het geld mee terug naar school en krijgen dan eventueel nog nieuwe zakjes mee. Zo hopen we de kas van de Stichting weer wat aan te vullen, zodat we ook dit jaar weer wat extra's kunnen doen voor onze leerlingen.


Plein....

Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar het speelgedrag van leerlingen op het plein. De leerlingen van groep rood, roze, blauw, paars en groen spelen niet meer gescheiden maar gemixt op twee pleinen. Door het enthousiasme en positieve reacties van de leerkrachten, maar ook vooral van de leerlingen, is er besloten om de 'proefperiode' nog een aantal weken te verlengen na de voorjaarsvakantie.

Oudertevredenheid...

Als school hechten we veel waarde aan uw mening. "Hoe denkt uover het onderwijs wat aangeboden wordt? Voelt uw kind zich veiligop school? Voelt u zich als ouder gehoord?" Allemaal vragen waarwe graag een antwoord op willen hebben. Uiteraard met als doel omons onderwijs zo optimaal mogelijk in te richten en af te stemmen op uw zoon/dochter. Daarom ontvangt u na de voorjaarsvakantie een uitnodiging om een oudertevredenheidspeiling in te vullen. We hopen dat zoveel mogelijk ouders/verzorgers hier even tijd voor vrij willen maken, zodat we een zo eerlijk mogelijk beeld van alle aandachtspunten krijgen.

Geslaagd Zwemfestijn...

We kijken terug op een zeer geslaagd Zwemfestijn. Onze leerlingen hebben veel plezier beleefd aan alle spelletjes en zwemactiviteiten afgelopen donderdag.

Leuk dat er ook veel ouders/verzorgers, opa's/oma's even kwamen kijken.

In het bijzonder willen we de ouders van de ouderraad bedanken voor hun hulp.

Foto's en filmpjes...

Tijdens het zwemfestijn hebben we ook gezien dat er best wel veel ouders/verzorgers foto's en/of filmpjes hebben gemaakt. Via deze weg willen we u er wel op wijzen, dat deze alleen voor eigen gebruik bedoeld zijn. We vragen u dan ook nadrukkelijk deze niet te delen op social media e.d.

Koelkast...

Op school hebben we een koelkast met diepvriesgedeelte over. Je hebt even een handigheidje nodig om de deur goed te sluiten, maar verder is hij in prima staat en kan hij nog jaren mee. We vinden het zonde om deze zomaar weg te gooien. Mocht u interesse hebben, dan kunt u dat voor 10 maart via een mailtje laten weten. Mochten er meer gegadigden zijn, zullen we loten.

App van de maand...

Deze keer geen app van de maand, maar een link naar een handig boekje vol bruikbare apps.

"Welke leuke, mooie, leerzame, grappige èn gratis apps mogen kinderen echt niet missen? In De beste gratis apps voor kinderen van Mijn Kind Online staan ze allemaal, handig gesorteerd op schoolgroep en genre.

U vindt ze op: http:(/miinkindonline.nl/publicaties/brochures/de-beste-qratis-apos-

Agenda maart & april 2019...

 

    vrijdag 1 maart t/m zondag 10 maart

Voorjaarsvakantie

    donderdag 21 maart

Studiedag, alle leerlingen vrij

    Donderdagavond 4 april

Kijkavond project

     donderdag 18 april

Koningsspelen (wijkt af van de landelijke dag)

    vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei

Meivakantie


_________________________________________________________________

Klik hier om de nieuwsbrief als PDFbestand te downloaden

_________________________________________________________________