Nieuwsbrief januari

De eerste maand van 2020 zit er al weer op. De afgelopen weken hebben de kinderen hard gewerkt. In sommige groepen zijn er ook nog Cito-toetsen gemaakt. Hier heeft iedereen enorm zijn best op gedaan. Morgen en overmorgen is de school gesloten wegens de landelijke onderwijsstaking. Als school doen we voor het eerst weer een keer mee. We hopen dat u ons daarbij wilt steunen. Verderop in deze nieuwsbrief kunt daar meer over lezen. 

Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs…

Gisteren hebben we veel ouders/verzorgers mogen ontmoeten op onze jaarlijkse voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs. De Sprong, De Argo en Het Lodewijkcollege hebben hun scholen gepresenteerd en alle vragen beantwoord. Fijn dat er dan zoveel mensen de moeite namen om te komen luisteren.  

De komende weken hopen we alle ouders/verzorgers op school te ontmoeten i.v.m. de voortgangsbesprekingen. Ouders/verzorgers van schoolverlaters krijgen dan ons advies voor het voortgezet onderwijs te horen. 

 

Juffen en meesternieuws…

Misschien heeft u het al gemerkt maar juf Rosita (intern begeleidster) is helaas al een poosje ziek. Op dit moment is het nog niet helemaal duidelijk wanneer ze weer zal gaan starten. We wensen juf Rosita dan ook veel beterschap. Voorlopig worden haar taken waargenomen door juf Carla, met ondersteuning van diverse andere collega’s.

 

Juf Carine (logopediste) heeft vlak voor de kerstvakantie op ongelukkige wijze haar heup gebroken.  

Gelukkig verloopt het herstel voorspoedig. Naar verwachting zal ze over een paar weken weer voorzichtig gaan starten. We zijn blij dat juf Aafke momenteel een dag extra kan werken, zodat de meeste logopediebehandelingen wel gewoon door kunnen gaan. 

 

Ook met juf Marty en juf Anja gaat het steeds beter. Langzaam maar zeker pakken zij hun werkzaamheden weer op. De ouders/verzorgers van de groepen die dit betreft zijn hier ook apart over geïnformeerd. Totdat ze volledig weer aan de slag gaan, neemt juf Marieke hun werkzaamheden waar. Iets waar we ook heel blij mee zijn. Zeker in tijden waar het niet zo gemakkelijk is om vervangers te vinden.

 

Ten slotte is na de kerstvakantie er ook een nieuwe leerkracht in groep Paars gestart. Ruim voor de kerstvakantie hebben afscheid genomen van meester Jorn. Juf Marianne werkt nu op woensdag, donderdag en vrijdag in groep Paars. Het is fijn dat we ook voor deze groep nu een structurele oplossing hebben kunnen vinden. 

 

Zwemfestijn…

Op donderdag 20 februari organiseren we weer ons bekende zwemfestijn. U ontvangt hier binnenkort een brief over. In zwembad ‘Vliegende Vaart’ zullen weer tal van spelletjes worden georganiseerd. Ook zijn er momenten waarop de kinderen vrij kunnen zwemmen. Het beloofd weer een gezellige dag te worden. Wel willen we u alvast laten weten dat de tribune tijdens het zwemfestijn niet meer open zal zijn.

 

Vertrek…

Via deze weg wil ik u laten weten dat ik met ingang van komend schooljaar op een andere school ga werken. In december is er vacature verschenen voor SBO De Tweern in Goes, waar men wegens pensionering een nieuwe directeur zocht. Voor mij was dat een kans, die ik niet voorbij kon laten gaan. De Tweern is een school waar ik ooit als leerkracht ben begonnen en op maar een paar kilometer van mijn woonadres. 

Dat houdt wel in dat er dus een nieuwe directeur voor De Springplank gezocht gaat worden. Op dit moment wordt er intern binnen onze stichting gezocht. Eventueel kan er na de voorjaarsvakantie ook extern geworven worden. Diverse mensen van ons schoolteam zijn hierbij betrokken. 

Zodra bekend is wie de nieuwe directeur van De Springplank wordt, laten we u dat uiteraard ook weten. Tot de zomervakantie blijf ik met veel plezier mijn werkzaamheden op De Springplank verrichten en hoop ik de nieuwe directeur zo goed mogelijk in te werken.

 

Staking…

Donderdag 30 en vrijdag 31 januari staken we als school. Niet voor een beter salaris, maar wel voor extra investeringen in het onderwijs. Het tekort aan leerkrachten wordt nog steeds groter en het wordt ook voor ons steeds lastiger om alle dagen een goed geschoolde leerkracht in te zetten. 

We hopen dat u ons in deze actie steunt. Het tijdschrift

‘ouders van nu’ roept ouders op om de petitie te tekenen. 

 

Op hun site schrijven zij:

De problemen in het onderwijs raken allang niet meer alleen de scholen zelf. Steeds meer ouders in Nederland maken zich zorgen over de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. En terecht! Het tekort aan personeel groeit snel en de kwaliteit van ons basisonderwijs staat zwaar onder druk. Het is het niet meer vanzelfsprekend dat onze kinderen elke dag goed onderwijs krijgen. Even wat feiten

*                    In 2020 hebben 55.000 leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de klas, dit loopt op naar bijna 100.000 leerlingen in 2025 en bijna 240.000 leerlingen in 2028.

*                    Structurele investeringen zijn nodig, zodat het onderwijs weer een aantrekkelijke sector wordt om in te werken.

*                    Als structurele investeringen uitblijven, krijgen onze kinderen straks les van onderwijzend personeel zonder opleiding, krijgen we vierdaagse schoolweken of moeten scholen sluiten. * Het tekort heeft niet alleen impact op      de kinderen, maar ook op ouders en werkgevers. * Het lerarentekort treft vooral leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het wordt onmogelijk om alle leerlingen goed onderwijs te blijven bieden.

*                    De ongelijkheid tussen groepen leerlingen groeit. Het aantal particuliere scholen  stijgt, meer scholen vragen een torenhoge ouderbijdrage en steeds vaker kiezen ouders voor betaalde bijles”

 

Tekent u ook? Dat kan op: https://www.oudersvannu.nl/commercieel/onderwijspetitie/

          

Agenda januari & februari 2020…

  • donderdag 30 en vrijdag 31 januari:school gesloten i.v.m. staking
  • donderdag 6 & vrijdag 7 februari:studiedagen, alle leerlingen vrij
  • donderdag 20 februari:zwemfestijn
  • zaterdag 22 februari t/m zondag 1 maart  voorjaarsvakantie