Nieuwsbrief januari


De eerste maand van 2019 zit er al weer op. De afgelopen weken hebben de kinderen hard gewerkt. In sommige groepen zijn er ook nog Cito-toetsen gemaakt. Hier heeft iedereen enorm zijn best op gedaan. Daarnaast zijn er ook veel leuke momenten geweest. Met als hoogtepunt de sneeuw. Daar hebben veel kinderen van genoten in de pauze. 

 

Over naar het gelijke tijden rooster?

We constateren dat er in onze omgeving steeds meer scholen overstappen op een gelijke tijden rooster. Dit heeft ons ook aan het denken gezet. Het komt nu regelmatig voor dat onze leerlingen, die om 15.00u uit zijn geen speelafspraak met kinderen uit de buurt kunnen maken, omdat zij al veel eerder uit zijn die middag. En op de woensdag geldt dan het omgekeerde.

Afgelopen maanden hebben we in ons team en in de MR hierover gesproken. Uit deze overleggen is de wens naar voren gekomen dat we op De Springplank met ingang van volgend schooljaar hier ook op over willen stappen.

 

Dat houdt in dat we willen overgaan op 5 gelijke dagen van 8.45u tot 14.15u. Uiteindelijk moet de MR instemmen met dit plan. Daarom vinden we het belangrijk te horen hoe u er als ouder/verzorger over denkt. Begin februari krijgt u een aparte brief waarin staat waarom we dit graag willen en hoe u kunt doorgeven wat uw mening hierover is. In de MR-vergadering van maart zullen we dan een definitief besluit nemen over wel/niet invoeren.

Mocht u nu direct al iets kwijt willen over deze plannen, dan wil ik u vragen om volgende week voor of na uw gesprek met de leerkracht(en) bij meester Robert binnen te stappen. 

 

SBO+ groepen in de Springplank…

De afgelopen jaren is er in het samenwerkingsverband vaak gesproken over het feit dat er in Zeeuws-Vlaanderen geen voorziening is voor leerlingen, die net iets meer begeleiding en zorg nodig hebben dan wij in een reguliere SBO-groep kunnen bieden. Nu gaan leerlingen hiervoor naar Odyzee in Goes en/of Keurhove in Middelburg. Met als gevolg een flinke reistijd. 

Het samenwerkingsverband heeft ons gevraagd of wij met ingang van het volgende schooljaar dit aanbod willen gaan verzorgen. Concreet houdt dit dus in dat we een aantal SBO+ groepen gaan starten waarin deze kinderen onderwijs gaan krijgen. Dit gaat voor een groot gedeelte lijken op de manier van werken in de Kansgroep. Voor onze reguliere leerlingen zal er op school niets veranderen.

 

Voorlezen…

Vorige week is er in alle klassen extra aandacht besteed aan (voor)lezen. We hebben nieuwe boeken aangeschaft en er is met veel plezier voorgelezen in de verschillende groepen. Op woensdag hebben de kinderen van de ouderraad nog een lekkere krentenbol en een bekertje chocolademelk gekregen onder het voorlezen.

 

OnderwijsZorggroep kleuters…

Ten slotte willen we ook nog vol trots melden dat we in de kleutergroep een samenwerking met Juvent zijn aangegaan. We merken in onze aanmeldingen dat er steeds meer leerlingen worden aangemeld met een complexe problematiek. Door samen te gaan werken met Juvent hopen we hier een goed antwoord op te hebben. Alle ouders/verzorgers van de kleutergroep zijn via een aparte brief hier al over geïnformeerd. 

 

Zwemfestijn…

Op donderdag 28 februari organiseren we weer ons bekende zwemfestijn.   In zwembad ‘Vliegende Vaart’ zullen weer tal van spelletjes worden georganiseerd. Ook zijn er momenten waarop de kinderen vrij kunnen zwemmen. Het beloofd weer een gezellige dag te worden.

 

App/website van de maand: Maak lezen weer leuk…

“Vind je een gewoon boek maar niks? Probeer dan karaokelezen met Yoleo op de computer of via de app voor de iPad. Op www.yoleo.nlvind je veel verschillende karaokeboeken. Lezen wordt weer leuk met Yoleo!”

 

Agenda februari, maart & april 2019…

dinsdag 5 februari                                    

Oudercontactavond

donderdag 28 februari                             

Zwemfestijn

vrijdag 1 maart t/m zondag 10 maart  

Voorjaarsvakantie

donderdag 21 maart                                

Studiedag, alle leerlingen vrij

donderdagavond 4 april                           

Kijkavond project

donderdag 18 april                                  

Koningsspelen (wijkt af van de landelijke dag)

vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei           

Meivakantie

 

________________________________________________________________

Klik hier om de nieuwsbrief als PDFbestand te downloaden

_________________________________________________________________