Nieuwsbrief juli

Hierbij de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021.


De volgende punten komen aan de orde in deze nieuwsbrief:

• Aan het einde van een bijzonder schooljaar;

• Activiteiten;

• Nieuw schooljaar;

• Groepenindeling 2021-2022;

• Schoolgids;

• Nationaal Programma Onderwijs;

• Zomerboek;

• Vakantie en vrije dagen.;

• Tenslotte…


Aan het einde van een bijzonder schooljaar…

Morgen begint de zomervakantie en is het schooljaar 2020-2021 ten einde. Een jaar om niet snel te vergeten. De eerste periode hadden we te maken met veelvuldige uitval van leerkrachten. Tussen de herfst- en de kerstvakantie zijn we daarom overgegaan op een vierdaagse schoolweek. Vervolgens gingen we van eind december tot einde februari mee in de landelijke lockdown. Vanaf de voorjaarsvakantie waren de schoolweken voor de meeste groepen weer grotendeels normaal. Al zijn er tot en met vorige week lesdagen uitgevallen wegens gebrek aan vervanging of quarantaineverplichtingen. We zijn alle ouder(s)/verzorger(s) dankbaar voor de medewerking en het begrip in deze omstandigheden. We weten dat dit ook voor de thuissituatie van kinderen en gezinnen een lastige tijd is geweest. We hopen allemaal dat we de coronatijd steeds meer achter ons kunnen laten. De afgelopen maanden hebben we op school hard gewerkt. Daarom kunnen we het schooljaar toch goed afsluiten, een rapport met de kinderen meegeven en ons voorbereiden op het nieuwe schooljaar. Maar eerst een periode van vakantie, een tijd om aan andere dingen te denken en andere dingen te doen.


Activiteiten.

Gelukkig hebben we de laatste weken een aantal schoolactiviteiten kunnen laten doorgaan. Weliswaar met wat aanpassingen, maar toch. We hebben genoten van de sportdagen, zowel voor de jongere als de oudere kinderen. Afgelopen dinsdag hebben we afscheid genomen van onze schoolverlaters. Sommigen kinderen langer, anderen korter, maar allemaal hebben ze een periode op De Springplank gezeten. We danken de ouder(s)/verzorger(s) voor het vertrouwen in onze school. En alle kinderen wensen we eerst een verdiende vakantie toe. En daarna een fijne tijd op hun nieuwe school! Gisteren hebben alle kinderen kennis gemaakt met hun nieuwe groep. Altijd een beetje spannend, maar op deze manier weten de kinderen wat ze na de zomervakantie kunnen verwachten. We hebben er alle vertrouwen in dat we na de vakantie een goede tijd hebben samen! De schoolreis is dit jaar niet doorgegaan. We proberen dat in te halen in de week voor de herfstvakantie, bericht daarover volgt nog.


Nieuw schooljaar.

Uiteraard hebben we de plannen gemaakt voor het nieuwe schooljaar. Gezien het aantal aanmeldingen beginnen we dan met een extra groep. In verband daarmee zijn er de laatste weken enkele lokalen verbouwd. Een extra groep betekent ook dat er extra personeel nodig is. Dat is echt een punt van zorg. We hebben ook in Zeeuws-Vlaanderen te maken met de landelijke trend dat er een groot tekort is aan onderwijzend personeel. Gelukkig hebben we volgend schooljaar alle plekken kunnen invullen. Tegelijk weten we dat het in de toekomst ontzettend lastig zal zijn om vervangers te vinden. We zullen altijd ons best doen om oplossingen te vinden, maar we voorzien dat er niet altijd een passende oplossing zal zijn. Hopelijk blijft de uitval van schooldagen echt beperkt, dit zal ook afhankelijk zijn van de (corona)situatie.


Groepenindeling 2021-2022.

De groepsindeling voor schooljaar 2021/2022 is te vinden in de schoolgids (download hier in PDF)Van verschillende collega’s nemen we afscheid (of hebben we al afscheid genomen). Juf Anne, juf Marieke, juf Nadia, juf Samira en juf Stephany komen na de vakantie niet terug. Gelukkig komen juf Karin, juf Marja, juf Gwen, juf Ciska en juf Chantal ons team versterken. Naast bovenstaande bezetting werken er nog andere mensen op school, zoals interne begeleiders, orthopedagoog, conciërge, administratief medewerker etc. Deze informatie vindt u in de schoolgids (klik om naar de pagina op de website te gaan waar deze te vinden is). In de schoolgids vindt u belangrijke informatie en afspraken, ook over het volgende schooljaar.


Nationaal Programma Onderwijs.

Mogelijk heeft u vanuit de media vernomen dat de regering besloten heeft het onderwijs extra geld te geven vanwege de coronatijd. Dit geld is voor de komende schooljaren beschikbaar. We hebben de inzet van onze onderwijsassistenten uitgebreid (zie het schema van de groepenindeling), zodat we groepen en groepjes kinderen beter kunnen begeleiden. Daarnaast hopen we een schoolmaatschappelijk werker te kunnen benoemen voor enkele dagen in de week. Verder hebben we de mogelijkheid om een lesmethode te vernieuwen. We kiezen voor Begrijpend lezen in de bovenbouw, omdat we hebben geconstateerd dat kinderen hier tijdens de lockdown enige achterstand hebben opgelopen.


Vakantie en vrije dagen.

In de schoolgids staat ook het rooster van de vakanties en vrije dagen. Het aantal lesdagen is verplicht en wordt gecontroleerd door de inspectie. Bij het geven van extra vakantieverlof houden we ons aan de wettelijke richtlijnen. Dat is voor iedereen duidelijk en dat voorkomt ingewikkelde discussies. Onderaan deze nieuwsbrief staat het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar. Let op: er zijn twee wijzigingen ten opzichte van de schoolgids: • De vrijdag voor de kerstvakantie, 24 december, is een extra vrije dag. • Vrijdag 29 januari is een verkeerde (niet bestaande) datum. Deze vrije dag is op vrijdag 4 februari 2022.


Kids2Fun Zomerboek.

Graag brengen we u ervan op de hoogte dat er een weer nieuwe editie van ons vakantieboek uit is: het Kids2Fun zomerboek. Het boek zit weer boordevol knutselideeën, recepten, breinbrekers en proefjes. Met het Kids2Fun zomerboek worden kinderen tussen de 4 en 12 jaar gestimuleerd om creatief, sportief en actief bezig te zijn. Het boek kan gratis geopend worden op onze website: https://www.aanz.eu/nieuws/zomerpret-met-het-kids2fun-zomerboek-1


Vakanties en vrije dagen. (Deze zijn begin september terug te vinden op de website onder 'agenda')


• Vrijdag 23 juli t/m vrijdag 3 september Zomervakantie 2021

• Maandag 6 september Eerste schooldag

• Woensdag 22 september Studiedag personeel, leerlingen vrij

• Vrijdag 22 oktober t/m vrijdag 29 oktober Herfstvakantie

• Vrijdag 24 december Leerlingen extra vrije dag

• Maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari Kerstvakantie

• Vrijdag 4 februari Studiedag personeel, leerlingen vrij

• Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart Voorjaarsvakantie

• Vrijdag 15 april Goede Vrijdag

• Maandag 18 april Tweede Paasdag

• Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei Meivakantie

• Donderdag 26 t/m zondag 29 mei Hemelvaartsweekend

• Maandag 6 juni Tweede Pinksterdag

• Donderdag 30 juni en vrijdag 1 juli Studiedagen personeel, leerlingen vrij

• Vrijdag 22 juli Leerlingen extra vrije dag

• Maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september Zomervakantie 2022


Tenslotte… We wensen iedereen een fijne en veilige vakantieperiode toe! Graag zien we alle kinderen op maandag 6 september weer op school! Namens alle collega’s, Martien van Es Directeur SBO De Springplank