Nieuwsbrief Juni

Hierbij de nieuwsbrief van juni. Voor de zomervakantie schrijven we nog een laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.

 

De volgende punten komen aan de orde in deze nieuwsbrief:

 • Huidige situatie op school;
 • Volgend schooljaar;
 • Activiteiten en schoolverlaters;
 • MR en ouderraad;
 • Nationaal Programma Onderwijs;
 • Fusie;
 • Vakantie en vrije dagen.

 

Huidige situatie op school.

We zijn blij te kunnen melden dat de kinderen sinds de meivakantie weer gewoon naar school kunnen gaan. De uitval van lessen vanwege corona of wegens gebrek aan vervanging is gelukkig nauwelijks aan de orde geweest. Wel houden we ons voorlopig nog aan de basisregels en blijven we er ook alert op om met klachten thuis te blijven. Zo hopen we dat ook de laatste fase van het schooljaar zo normaal mogelijk zal verlopen. In de alinea hieronder staan ook punten waar we de komende weken mee te maken zullen hebben.

 

Volgend schooljaar.

Op school zijn we inmiddels druk bezig met het volgende schooljaar. Gezien het aantal aanmeldingen zullen we een vierde SBO+ groep opstarten. Dat betekent wel dat er een verbouwing moet plaatsvinden. Door de drukte bij de aannemers is het de vraag of we dit voor de zomervakantie kunnen realiseren. We streven er naar dat de lessen zoveel mogelijk gewoon door kunnen gaan. Intern zullen er de komende weken wel enkele groepen moeten verhuizen.

 

We zullen het schooljaar beginnen met elf groepen: de OZA-kleutergroep, de Kansgroep, vijf SBO groepen en vier SBO+ groepen. Dit betekent dat we ook op zoek zijn naar nieuwe collega’s. Dat is best een zorg. We hebben al een verlengde wervingsprocedure achter de rug, maar de schaarste aan leerkrachten doet zich voelen. We hopen toch nog één of twee leerkrachten te kunnen benoemen. Doordat dit proces langer duurt hebben we de bezetting voor volgend schooljaar nog niet rond en kunnen we ook nog niet vertellen welke leerkrachten welke groep hebben.

 

Contactgegevens.

Soms wijzigen contactgegevens van ouder(s)/verzorger(s) en/of kinderen in de loop van het schooljaar. Voor ons is het belangrijk dat deze gegevens kloppen en actueel zijn. Ook bijvoorbeeld als uw kind een andere huisarts krijgt. Wilt u eventuele veranderingen doorgeven aan Nelly van de administratie?

 

Activiteiten en schoolverlaters

 

We willen niet alle activiteiten schrappen, we zoeken naar een

manier om dingen toch veilig door te laten gaan. Minder massaal, meer in een bubbel en zonder extra mensen in de school. De Koningsspelen hebben we zo gedaan en we kunnen terugkijken op een gezellige dag met elkaar. Ook de sportdagen willen we op een soortgelijke manier organiseren. Via ClassDojo krijgt u hier nader bericht over. De schoolreizen en het schoolkamp voor de schoolverlaters gaan dit jaar niet door. Op dit moment is de precieze regelgeving hierover nog onzeker en de voorbereidingstijd voor deze activiteiten wordt te kort. We overwegen de schoolreizen volgend schooljaar in de periode vóór de herfstvakantie te doen.

De laatste schooldag van de schoolverlaters is dinsdag 20 juli. Het programma van deze dag volgt nog.

 

Herhaalde oproep MR.

In de vorige nieuwsbrief stond een oproep om zich kandidaat te stellen voor onze MR. We hopen nog op reacties, want we hebben twee plekken in te vullen. Mocht u vragen hebben over de MR dan kunt u terecht bij de MR leden; namens de ouders bij Elfriede Sijs, Ludo de Koeyer of Winanda van den Ende en namens het personeel bij Monique Slijk of Marga Baecke. 

Voor aanmelden of voor verdere vragen kunt u een mailtje sturen naar springplank@respont.nl gericht aan 1 van bovengenoemde personen van de MR van De Springplank. Telefonisch kan ook; 0115-613140 

 

Nationaal Programma Onderwijs

Het komende schooljaar stelt de regering middelen beschikbaar om de gevolgen van het coronajaar op te vangen. We maken een plan hoe we deze middelen op onze school willen inzetten. Met meer handen in de klas kunnen we kinderen die aanwijsbare achterstanden hebben opgelopen extra helpen. Ook een aanvullende lesmethode voor vakken die op de hele school minder uit de verf zijn gekomen, behoren tot de mogelijkheden. Verder merken we dat veel kinderen met name het sociale aspect van het schoolleven hebben gemist. We denken ook er ook over na hoe we de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen kunnen stimuleren.

 

Fusie

Al eerder kregen we bericht over de fusie van Stichting Respont (waar De Springplank onder valt) en Stichting De Korre. In de bijlage bij deze mail een bericht over deze fusie van de bestuurders.

Bijlage: Fusie

 

Aan-Z

Aan-Z is een organisatie die ouders/verzorgers ondersteunt bij de opvoeding van kinderen. Heeft u zorgen of vragen over de opvoeding van uw kind(eren)? Zit u ergens mee? Of wilt u misschien meer leren over opvoeden in het algemeen en met anderen van gedachten wisselen over dingen waar u tegenaan loopt?

 

Neem dan contact op met Jeugd en Gezin van Aan-Z. Zij bieden gratis informatie, advies en ondersteuning. In de derde bijlage bij deze mail een flyer van Aan-Z met de contactgegevens.

Bijlage: Flyer Aan-z

.

Vakanties en vrije dagen.

Dit schooljaar staan de volgende vakanties en vrije dagen nog op de kalender:

 • Studiedagen: donderdag 17 en vrijdag 18 juni zijn vrije dagen voor de kinderen;
 • De laatste schooldag van de schoolverlaters is dinsdag 20 juli;
 • Onze laatste schooldag is op donderdag 22 juli;                                                              
 • Begin zomervakantie: vrijdag 23 juli is een vrije dag voor de kinderen;
 • Eerste dag nieuwe schooljaar: maandag 6 september.                 

 

 

Namens alle collega’s,

 

Martien van Es

Directeur SBO De Springplank


Bijlages van deze nieuwsbrief:


Flyer Aan-z

Fusie____________________________________________________________________________

Nieuwsbrief in PDF 

____________________________________________________________________________