Nieuwsbrief juni/juli


De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Het jaar is weer omgevlogen. Vorige week hebben we veel ouders/verzorgers mogen verwelkomen tijdens de rapportbesprekingen. Tevens is toen met u het OP gedeeld. Daarnaast hebben we vorige week afscheid genomen van juf Lineke en juf Marian. Samen hebben zij meer dan 80 jaar onderwijservaring. Zij hebben er voor gekozen om de kinderen een roofvogeldemonstratie aan te bieden. Ruben van Maaren heeft deze voor ons verzorgd en dat was een groot succes. Via de nieuwsbrief willen we juf Marian en juf Lineke van harte bedanken voor hun jarenlange inzet en prachtig afscheidscadeau.

 

Ander afscheid…

De ouders van groep paars waren al ingelicht gedurende het jaar, maar in goed overleg heeft juf Joyce besloten niet verder bij ons te gaan op school. Zij gaat als juf op de Stelle aan de slag. We willen haar van harte bedanken voor de afgelopen jaren

 

Oudercontactavond…

Momenteel zijn alle kinderen weer druk bezig hun Cito-toetsen te maken. De komende weken zullen we die samen met alle andere resultaten van dit jaar verwerken en zal er een ontwikkelings-perspectief worden opgesteld. Dit zal met u worden besproken op donderdag(avond) 27 juni of eventueel op een moment na schooltijd in die week. Ook hoort u dan naar welke groep uw zoon/dochter volgend jaar gaat. Binnenkort ontvangt u een aparte uitnodiging voor dit gesprek. We hopen veel ouders/verzorgers te ontmoeten.

 

Praktisch verkeersexamen…

Afgelopen week hebben 6 kinderen van onze school mee gedaan aan het praktisch verkeersexamen. Dat hebben ze goed gedaan, want ze zijn allemaal geslaagd. Via deze weg feliciteren we hen van harte.

 

Route 8…

Ook op onze school hebben de kinderen, die de school verlaten een eindtoets gemaakt. Binnen onze Stichting is er voor gekozen om met de Route8 te werken. Deze week werd via de landelijke media het nieuws verspreid dat er bij sommige kinderen sprake was van een verkeerde uitslag. Gelukkig hadden onze leerlingen de uitslag nog niet ontvangen. Ondertussen zijn ook bij ons alle kinderen en hun ouders/verzorgers geïnformeerd en heeft iedereen de juiste resultaten ontvangen.

 

Nieuws van de stichting ‘Vrienden van De Springplank’ over de Sponsorloop en de Paaseitjesactie…

Wij kunnen terugkijken op een succesvolle verkoop van paaseitjes. Er zijn 950 zakjes verkocht, hier hebben we ongeveer € 1250,00 mee verdiend. Een prachtig resultaat.

 

Vervolgens zijn we begonnen met de voorbereiding voor onze jaarlijkse sponsorloop. Hierbij hebben we onvoldoende rekening gehouden met het feit dat deze 2 acties wel erg kort op elkaar zitten. Als Stichting hebben we ieder jaar 3 acties om geld in te zamelen voor extra activiteiten op school, een actie voor kerst (verkoop kerststollen of kerstkoeken), de kerstmarkt en de sponsorloop. Omdat we dachten dat het leuk zou zijn om eens iets anders te doen, kwamen we uit bij de verkoop van de paaseitjes. Het idee was goed, we hebben er een mooi bedrag mee binnen gehaald, maar de tijd was een minder goede keuze. We merken dit nu aan de inkomsten voor de sponsorloop.

 

Voor volgend schooljaar zullen we onze acties weer wat beter over het jaar verspreiden. Toch hopen we dat u uw kind ook dit jaar de gelegenheid geeft om sponsors te zoeken, zodat ook deze actie weer een succes wordt. 

 

Nieuws uit groep Roze…

‘Bedrijfsbezoek kaasboerderij Schellach in Middelburg.

Afgelopen woensdag zijn wij (groep Roze) met de bus, op bezoek geweest bij deze kaasboerderij. We hebben eerst naar een filmpje en uitleg gekeken en geluisterd.
Daarna hebben we een voetstappenpad gevolgd, op de boerderij. Zo kwamen we o.a. bij verschillende stallen, hebben we de melkrobot/carrousel bekeken, kalfjes en koeien geaaid, die binnen stonden. Wij kregen ook likjes terug!!! Wat een ruwe, lange tong!!
Ook hebben we gezien hoe kaas wordt gemaakt. Zelf hebben we kazen mogen coaten (plastic beschermlaagje) en we hebben natuurlijk kaas mogen proeven. Heerlijk! Tot slot een drankje: "karnemelk" gedronken, wat bij iedereen goed in de smaak viel. Kortom een gezellig, leerzaam uitje.’


Nieuws uit groep Groen en Paars…

Kunstenaar Jaap Clement kwam namens het cultuurmenu uitleg geven over kunst in de groepen Groen en Paars.

De kunstenaar had een verhaal bedacht waarbij Karel Kater door de tijd reisde en verschillende items van kunst tegenkwam. De leerlingen hebben het verhaal met bijbehorende tekeningen en kunstwerken gekregen in een boekje zodat ze het nog eens na kunnen lezen.  

 

Nieuws uit groep Geel…

Groep Geel heeft de afgelopen twee keer bezoek gehad van juf Hetty. Juf Hetty had heel veel verschillende muziekinstrumenten bij zich. Dat vonden de kinderen geweldig. Het waren twee zeer geslaagde gastlessen.


Agenda  juli 2019…

  • maandag 1 en dinsdag 2 juli  Afsluiting schoolverlaters
  • woensdag 3 juli                      Kennismaking nieuwe groep en leerkracht
  • donderdag 4 juli                     Laatste schooldag
  • vrijdag 5 juli                            Start zomervakantie                         


_______________________________________________________________

Klik hier om de nieuwsbrief als PDFbestand te downloaden

_________________________________________________________________