Nieuwsbrief mei


Hierbij ontvangt u weer onze maandelijkse nieuwsbrief. De kinderen merken er nog niet zo veel van, maar achter de schermen zijn we al weer druk bezig met de voorbereidingen van volgend schooljaar.

Zoals het er nu naar uit ziet, zullen we volgend schooljaar gaan starten met een OZA-kleutergroep en 5 ‘gewone’ SBO-groepen.

 

In de loop van dit schooljaar hebben we ons schoolondersteuningsprofiel uitgebreid en bieden we kinderen, die in het verleden naar Keurhove en Odyzee gingen ook onderwijs. Dit gaan we doen in de zogenoemde SBO+groepen. Dit zijn kleinere groepen, waar naast de leerkracht ook een onderwijsassistent(e) de groep zal begeleiden. Na de zomervakantie zullen er 3 SBO+groepen zijn. Daarnaast blijft ook de Kansgroep bestaan. Met de start van deze SBO+groepen is een langgekoesterde wens in Zeeuws-Vlaanderen in vervulling gegaan.

 

Het is de bedoeling dat de SBO+groepen gesitueerd gaan worden in de gang waar nu ook de Kansgroep zit. Daarnaast zullen zij op apart pleinen gaan spelen. Voorlopig zullen de groepen vooral naast elkaar aanwezig zijn in de school.

 

Voor onze SBO-leerlingen verandert er niets. In totaal gaan we volgend schooljaar dus met 10 groepen starten.

 

Afscheid…

Aan het einde van dit schooljaar nemen juf Lineke en juf Marian afscheid van onze school. Zij zijn op een leeftijd gekomen, waarop ze kunnen gaan genieten van wat meer vrije tijd. Aan de ene kant vinden we het erg jammer dat twee zeer ervaren, goede leerkrachten onze school gaan verlaten. Zij hebben vele jaren met veel plezier op de Springplank gewerkt. Anderzijds gunnen we hen natuurlijk het allerbeste. Aan het einde van dit schooljaar zullen we hier met de kinderen nog op een bijzondere wijze aandacht aan besteden.

 

Dat betekent aan de andere kant, dat we druk op zoek zijn naar goede nieuwe collega’s. Dat valt nog niet zo mee in tijden van schaarste. Op dit moment kunnen we daar nog niets over melden.

Zodra dit wel het geval is, krijgt u bericht hierover.

 

Oudercontactavond…

Momenteel zijn alle kinderen weer druk bezig hun Cito-toetsen te maken. De komende weken zullen we die samen met alle andere resultaten van dit jaar verwerken en zal er een ontwikkelings-perspectief worden opgesteld. Dit zal met u worden besproken op donderdag(avond) 27 juni of eventueel op een moment na schooltijd in die week. Ook hoort u dan naar welke groep uw zoon/dochter volgend jaar gaat. Binnenkort ontvangt u een aparte uitnodiging voor dit gesprek. We hopen veel ouders/verzorgers te ontmoeten.

 

Praktisch verkeersexamen…

Afgelopen week hebben 6 kinderen van onze school mee gedaan aan het praktisch verkeersexamen. Dat hebben ze goed gedaan, want ze zijn allemaal geslaagd. Via deze weg feliciteren we hen van harte.

 

Route 8…

Ook op onze school hebben de kinderen, die de school verlaten een eindtoets gemaakt. Binnen onze Stichting is er voor gekozen om met de Route8 te werken. Deze week werd via de landelijke media het nieuws verspreid dat er bij sommige kinderen sprake was van een verkeerde uitslag. Gelukkig hadden onze leerlingen de uitslag nog niet ontvangen. Ondertussen zijn ook bij ons alle kinderen en hun ouders/verzorgers geïnformeerd en heeft iedereen de juiste resultaten ontvangen.

 

Nieuws van de stichting ‘Vrienden van De Springplank’ over de Sponsorloop en de Paaseitjesactie…

Wij kunnen terugkijken op een succesvolle verkoop van paaseitjes. Er zijn 950 zakjes verkocht, hier hebben we ongeveer € 1250,00 mee verdiend. Een prachtig resultaat.

 

Vervolgens zijn we begonnen met de voorbereiding voor onze jaarlijkse sponsorloop. Hierbij hebben we onvoldoende rekening gehouden met het feit dat deze 2 acties wel erg kort op elkaar zitten. Als Stichting hebben we ieder jaar 3 acties om geld in te zamelen voor extra activiteiten op school, een actie voor kerst (verkoop kerststollen of kerstkoeken), de kerstmarkt en de sponsorloop. Omdat we dachten dat het leuk zou zijn om eens iets anders te doen, kwamen we uit bij de verkoop van de paaseitjes. Het idee was goed, we hebben er een mooi bedrag mee binnen gehaald, maar de tijd was een minder goede keuze. We merken dit nu aan de inkomsten voor de sponsorloop.

 

Voor volgend schooljaar zullen we onze acties weer wat beter over het jaar verspreiden. Toch hopen we dat u uw kind ook dit jaar de gelegenheid geeft om sponsors te zoeken, zodat ook deze actie weer een succes wordt. 

 

Nieuws uit groep Roze…

‘Bedrijfsbezoek kaasboerderij Schellach in Middelburg.

Afgelopen woensdag zijn wij (groep Roze) met de bus, op bezoek geweest bij deze kaasboerderij. We hebben eerst naar een filmpje en uitleg gekeken en geluisterd.
Daarna hebben we een voetstappenpad gevolgd, op de boerderij. Zo kwamen we o.a. bij verschillende stallen, hebben we de melkrobot/carrousel bekeken, kalfjes en koeien geaaid, die binnen stonden. Wij kregen ook likjes terug!!! Wat een ruwe, lange tong!!
Ook hebben we gezien hoe kaas wordt gemaakt. Zelf hebben we kazen mogen coaten (plastic beschermlaagje) en we hebben natuurlijk kaas mogen proeven. Heerlijk! Tot slot een drankje: "karnemelk" gedronken, wat bij iedereen goed in de smaak viel. Kortom een gezellig, leerzaam uitje.’

 

Nieuws uit groep Groen en Paars…

Kunstenaar Jaap Clement kwam namens het cultuurmenu uitleg geven over kunst in de groepen Groen en Paars.

De kunstenaar had een verhaal bedacht waarbij Karel Kater door de tijd reisde en verschillende items van kunst tegenkwam. De leerlingen hebben het verhaal met bijbehorende tekeningen en kunstwerken gekregen in een boekje zodat ze het nog eens na kunnen lezen.  

 

Nieuws uit groep Geel…

Groep Geel heeft de afgelopen twee keer bezoek gehad van juf Hetty. Juf Hetty had heel veel verschillende muziekinstrumenten bij zich. Dat vonden de kinderen geweldig. Het waren twee zeer geslaagde gastlessen.


Agenda mei, juni & juli 2019…

 • zaterdag 25 mei t/m zondag 2 juni                    Hemelvaartsvakantie
 • maandag 3 t/m donderdag 6 juni                      Avond4daagse Terneuzen
 • donderdag 6 juni                                               Sportdag onderbouw
 • donderdag 6 juni                                               Sponsorloop hele school
 • donderdag 13 juni                                             Sportdag bovenbouw
 • maandag 10 juni                                               Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij
 • donderdag 20 t/m vrijdag 21 juni                      Studiedag en personeelsdag, alle leerlingen vrij
 • donderdag 27 juni                                             Oudercontactavond
 • maandag 1 en dinsdag 2 juli                             Afsluiting schoolverlaters
 • woensdag 3 juli                                                 Kennismaking nieuwe groep en leerkracht
 • donderdag 4 juli                                                Laatste schooldag
 • vrijdag 5 juli                                                      Start zomervakantie

                                                   

_______________________________________________________________

Klik hier om de nieuwsbrief als PDFbestand te downloaden

_________________________________________________________________