Nieuwsbrief mei

Hierbij ontvangt u eindelijk weer een ‘normale’ nieuwsbrief. We leven nog wel steeds in een hele bijzondere tijd. We zijn dan ook nog steeds bezig met de maatregelen rond het Coronavirus en ook dat went zo zachtjes aan, want we zijn als school nu zo’n 3 weken weer open. Voor ons wordt  het  niet opnieuw wennen aan weer een verandering gelukkig, zoals bij de gewone basisscholen.  Dat scheelt een hoop geregel. 

 

Van onze kant zijn we erg blij met de manier waarop alles nu draait. Als start in de ochtend verloopt het aankomen van de kinderen met u of met de taxi  erg fijn en zonder gedoe. Dat kinderen gelijk naar hun klas gaan werkt ook goed en vooral rustig. Iedereen houdt zich prima aan de regels en daar zijn we heel blij mee. Een groot compliment aan jullie als ouders/ verzorgers, maar ook aan alle taxichauffeurs!

 

Wel heeft u gemerkt dat het niet eenvoudig was en is om voor alle groepen iedere dag een juf of meester te hebben. Er zijn dan best veel groepen een dagje vrij geweest deze week. Vanaf volgende week hopen we alle groepen weer volledig bemant te hebben. Alleen de kinderen van groep Geel blijven voorlopig nog de vrijdag vrij.  

 

Voorlopig houden we alle maatregelen in stand. Daarnaast blijven we ook terughoudend in het toelaten van ouders/verzorgers in de school, maar ook andere volwassenen proberen we niet voor van alles en nog wat binnen te laten. 

 

Daar waar het echt niet anders kan, zullen gesprekken wel doorgang vinden, mits de  1,5m gewaarborgd kan blijven.

 

Nieuwe directeur…

Zoals al heeft kunnen lezen in een eerdere nieuwsbrief ga ik aan het einde van het schooljaar verder als directeur op SBO De Tweern in Goes. We zijn blij dat we een goede opvolger hebben gevonden in de persoon van Martien van Es. In onderstaand stukje stelt hij zich voor aan u. 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Na de zomervakantie zal ik als directeur aan de slag gaan op De Springplank. In deze nieuwsbrief wil ik mezelf kort voorstellen, maar vanzelf hoop ik na de vakantie op een nadere kennismaking in de loop van het nieuwe schooljaar. 

 

Mijn naam is Martien van Es en ik woon in Middelburg. Ons gezin bestaat uit Elles, mijn vrouw, en we hebben drie dochters in de leeftijd van 19, 16 en 13 jaar. 

 

Ik werk bijna 25 jaar in het (basis)onderwijs, de afgelopen jaren als adjunct-directeur op twee basisscholen in Middelburg. Daarvoor heb ik ook jaren gewerkt als groepsleerkracht en als Intern begeleider. Met deze ervaring hoop ik mijn steentje te kunnen bijdragen en samen met het schoolteam verder te werken aan goed onderwijs op De Springplank!

                                 

De komende weken maak ik kennis met het team. Daarnaast zal de huidige directeur, meester Robert, samen met het management ervoor zorgen dat veel dingen worden overgedragen. Zodat we na de zomervakantie een goede start kunnen maken.

Graag: tot ziens!

 

Activiteiten de komende weken…

Langzaam maar zeker gaan we ons ook al weer richten op de afronding van het schooljaar. Echter zijn veel vanzelfsprekende dingen er opeens niet meer. Hierbij beschrijven we in het kort hoe we de komende activiteiten willen organiseren.

 

Oudercontact aan het einde van het schooljaar

Dit zal zoveel mogelijk telefonisch plaats gaan vinden. U hoort dat via de leerkracht. Deze contacten zullen worden gelegd in de week 27 (Van 29-6 t/m 3-7).

 

afscheid schoolverlaters en eindkamp

Het eindkamp zal niet door gaan. Over het afscheid zijn we nog aan het nadenken. We hopen u daar zo spoedig mogelijk meer informatie over te kunnen geven. Het zal in ieder geval plaats vinden op dinsdag 7 juli. De schoolverlaters zijn vanaf woensdag 8 juli al vrij. 

 

Sportdagen

Deze gaan helaas niet door.

 

Kennismakingsuurtje nieuwe groep

Het kennismakingsuurtje op woensdagochtend 8 juli zal wel doorgang vinden. Ook worden dan de kinderen die na de zomer bij ons op school starten uitgenodigd om erbij te zijn. 

 

Ongetwijfeld zullen we  na de zomervakantie nog te maken hebben met Corona-maatregelen. We hopen echter dat het tegen die tijd ook weer wat meer ‘normaal’ wordt.  

 

Hoofdluiscontrole…

Normaal gesproken wordt er door de ouderraad na iedere vakantie een hoofdluiscontrole gehouden. U zult begrijpen dat dit op dit moment niet mogelijk is. Daarom willen we u vragen de komende periode extra alert te zijn op hoofdluis bij uw eigen zoon/dochter. Mocht u het constateren, wilt u dit dan direct aan ons doorgeven? Dan zullen wij alle andere ouder(s)/verzorger(s) van de groep waarin uw zoon/dochter zit, inlichten.

 

Watertappunten…

In een eerdere nieuwsbrief hebben we al eens geschreven dat we graag een ‘gezonde school’ willen zijn. Zo promoten we het eten van gezonde producten. Maar ook het drinken van water in plaats van frisdrank. Daarom hebben we op verschillende pleinen nu een watertappunt aangelegd. Als kinderen buiten spelen kunnen ze tussendoor

even wat water drinken. Vanwege de Coronamaatregelen willen we wel dat kinderen het water eerst in een bidon/beker doen. Ze mogen niet rechtstreeks uit de kraan drinken. 

 

Agenda mei, juni & juli 2020…

  • Maandag 1 juni                                                                                                    

2e Pinksterdag, alle leerlingen vrij

  • Vrijdag 19 juni                                                                                                  

Studiedag, alle leerlingen vrij

  • Maandag 29 juni t/m vrijdag 3 juli                                          

Oudercontacten (telefonisch)

  • Dinsdag 7 juli                                                                           

Afscheid schoolverlaters

  • woensdag 8 juli                

Kennismaking nieuwe groep en leerkracht

  • donderdag 9 juli          

Laatste schooldag

  • vrijdag 10 juli           

Start zomervakantie