Nieuwsbrief november

Hierbij onze nieuwsbrief van november. Veel leesplezier!

Te laat komen op school…

Helaas moeten we constateren dat er steeds vaker leerlingen zomaar een paar minuten te laat op school komen. Vaak zijn dit de leerlingen, die niet zo ver van de school vandaan wonen. U zult begrijpen dat dit erg storend is voor de rest van de groep. De leerkracht is net begonnen met zijn/haar uitleg en kan eigenlijk weer opnieuw beginnen als er nog een leerling binnen stapt. 

Naast het feit dat het erg vervelend is, zijn we als school ook verplicht bij 6x te laat komen maatregelen te nemen. Bij 9x te laat komen moeten we de leerplichtambtenaar inlichten.

Kortom het kan ook nog eens vervelende gevolgen voor u hebben. 

Daarom willen we via deze weg u nog eens nadrukkelijk vragen of u ervoor wilt zorgen dat uw kind op tijd op school is.

De eerste bel gaat om 8.40u, zodat we om 8.45u ook echt kunnen beginnen met de les.  Vanaf volgende week zullen we als school strenger gaan toezien op bovenstaande. Voor vragen hierover mag u altijd contact opnemen met meester Robert

Verkoopactie ‘Stichting Vrienden van De Springplank’…

“Ook dit jaar hebben we weer een verkoopactie: we gaan vogelvoedselpakketjes verkopen. In een pakketje zitten 4 mezenbolletjes en 1 netje pinda’s en kost 4 euro. 

De opbrengst van deze verkoopactie wordt weer gebruikt voor zaken waarvoor we geen overheidssubsidie krijgen, zoals bussen bij de schoolintroductiedagen, een extra bijdrage aan de introductiedagen, spelmateriaal voor op het schoolplein enz. 

Door acties van de Stichting Vrienden van De Springplank kunnen we de ouderbijdrage voor u laag houden, we hopen dan ook van harte dat u uw kind wilt helpen bij deze verkoopactie.

Noteert u ook alvast de datum voor onze jaarlijkse kerstmarkt: vrijdag 13 december. Binnenkort krijgt u meer informatie hierover.”

Dansfestijn…

Afgelopen vrijdag hebben we ons jaarlijkse dansfestijn gehouden. Ook nu was het weer een daverend succes.  Onder leiding van twee professionals van dansschool Love2dance is er in verschillende groepen gedanst. Aan het einde van de morgen hebben we het dansfestijn met z’n allen afgesloten.         

Sinterklaas…

Nog een paar nachtjes en dan is het zover. Als alles goed gaat brengt Sinterklaas donderdag 5 december met een aantal Pieten een bezoek aan De Springplank. Rond 8.45u ontvangen we hem met z’n allen op het plein. Daarna zal hij eerst met de jongste groepen samen maar de gymzaal gaan. Daarna bezoekt hij de groepen nog even. In sommige groepen hebben de kinderen surprises gemaakt. We hopen met z’n allen er een gezellige dag van te maken. Vrijdag 6 december kunnen alle kinderen ervan bijkomen. Alle scholen van Respont hebben dan een gezamenlijke studiedag. Onderaan deze nieuwsbrief kunt u nog een stukje lezen over Sinterklaas in groep Geel en Oranje.

Kerstmarkt en kerstviering…

Nog twee weken, dan vindt onze spetterende Kerstmarkt weer plaats. Deze zal worden gehouden op vrijdagavond 13 december. Houdt u deze datum vrij in uw agenda?  De kerstmarkt begint om 18.00u. Deze avond wordt verzorgd door de Stichting Vrienden van De Springplank’. De opbrengst van deze avond gaat ook naar de stichting. Met dit geld regelen en organiseren zij verschillende activiteiten, waar de school geen budget voor

heeft. U komt toch ook? Het rad van fortuin zal weer draaien en er zijn mooie prijzen te winnen. 

 

Op donderdag 19 december vieren we met de kinderen in de groepen Kerst. Hoe we dat precies vorm gaan geven is op dit moment nog niet bekend. U ontvangt hier binnenkort nog verdere informatie over. 

 

Vrijdag 20 december zijn alle leerlingen om 12.00u vrij. De taxi’s rijden dan ook om 12.00u

Groep Geel en Oranje in de ban van Ozosnel…

In de twee jongste groepen wordt volop aandacht besteed aan Sinterklaas. Dit jaar heeft Sint een nieuw paard. Hij heet “Ozosnel!”.  Het nieuwe paard heeft echter last van watervrees en houdt niet van regen, daarom zocht de Sint dit jaar een schuilplaats voor zijn lieve Ozosnel. Dus hebben we op school in de fietsenstalling een kleine stal gebouwd. De leerlingen waren erg benieuwd of Ozosnel zou logeren in ons stalletje. En wat bleek? Op een ochtend zagen we duidelijke sporen van Ozosnel zijn verblijf op onze school. Er was uit de waterbak gedronken, hij had wat hooi gegeten en er lagen resten van de wortels over het schoolplein. En ja hoor….. er lagen ook een paar flinke paardenkeutels op het schoolplein. Die hebben we maar snel opgeruimd. De rozen in de schooltuin zijn er blij mee.

Extra vrij/verlof aanvragen…

We krijgen nog steeds regelmatig vragen over wanneer er wel/niet verlof gegeven wordt. Hieronder hebben we de tekst uit de schoolgids nogmaals voor u opgenomen:

 

Het uitgangspunt is dat een kind leerplichtig is en elke schooldag naar school gaat. Er kunnen zich omstandigheden voordoen, waardoor uw kind vrij van school kan krijgen. Extra verlof wordt alleen toegestaan, als er sprake is van een gewichtige omstandigheid. Het bezoeken van een sportevenement of pretpark valt hier dus niet onder. Ook vakantie is over het algemeen geen reden voor het toestaan van extra verlof.

 

Verlof kan worden toegestaan:

-          Een huwelijk, jubileum of begrafenis van naaste familie;

-          Een geval van medische of sociale indicatie;

-          Wanneer een gezin door het werk van (een van) de ouders alleen op vakantie kan buiten de vastgestelde schoolvakantie.

Er is een standaardformulier, dat u kunt gebruiken om vrije dagen aan te vragen. Formulieren zijn verkrijgbaar bij de administratie van de school of te downloaden vanaf de website  Het gaat hierbij om verlof, waarvoor meer dan een dagdeel nodig is. 

 

Korte verplichte bezoeken voor huisarts, onderzoeken etc. verzoeken we natuurlijk het liefst buiten de schooltijden om te regelen. Lukt dat niet dan volstaat een berichtje aan de leerkracht. Dit kan schriftelijk of via de Classdojo.”

 

Wilt u rekening houden met bovenstaande? Dan voorkomen we teleurstellingen en/of dat een verlof niet goedgekeurd wordt.


 

Agenda december 2019 & januari 2020…

 

     donderdag 5 december                                        

Sinterklaasviering

     vrijdag 6 december                                                

Studiedag, alle leerlingen vrijdag

     vrijdagavond 13 december  vanaf 18.00u     

Kerstmarkt

     zaterdag 21 december t/m zondag 5 januari

Kerstvakantie

 

_______________________________________________________________

Klik hier om de nieuwsbrief als PDFbestand te downloaden

_________________________________________________________________