Nieuwsbrief Respont Corona virus

RESPONT SAMENWERKINGSSCHOLEN VOOR SPECIAAL BASISONDERWIJS EN PRAKTIJKONDERWIJS I N ZEELAND.

Vlissingen, 13 maart 2020

Betreft:

Coronavirus

Ref.:

20-40Beste ouders en medewerkers,


De Nederlandse Rijksoverheid heeft gisteren de onderstaande aanvullende maatregelen afgekondigd om verdere verspreiding van het Coronavirus in te dammen. Graag verwijs ik u daarvoor ook naar de bijgaande poster.

Dit betekent voor iedereen in Nederland het volgende  blijf thuis bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact en bel pas met de huisarts als klachten verergeren;  bijeenkomsten met meer dan honderd personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden;  mensen in heel Nederland worden opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken, of de werktijden te spreiden;  voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt men dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken;  voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland;  hogescholen en universiteiten worden verzocht online onderwijs aan te bieden, in plaats van het houden van grootschalige colleges;  scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en de kinderopvang blijven gewoon open: daar zijn weinig besmettingen en de omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico's. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

De maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart.

Nieuws in het kader van het Coronavirus kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid:


https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03112/nieuwe-maatregelen-teqen-verspreidingcoronavirus-in-nederland.

Op grond van deze maatregelen blijven de scholen van Respont open.

Het open houden van de scholen wordt door de Overheid gezien als een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van het vastlopen van de samenleving. Medewerkers en leerlingen zonder de genoemde klachten kunnen gewoon naar school komen. Doen de klachten zich wel voor, dan is de eerstgenoemde maatregel heel duidelijk. Dit kan leiden tot afwezigheid van medewerkers van de scholen.

Wanneer er onvoldoende of geen vervanging geregeld kan worden kan dit leiden tot (gedeeltelijke) uitval van het onderwijs.


RESPONT: POSTBUS 313, 4330 AH MIDDELBURG, INFO@RESPONT.NL, WWW.RESPONT.NL

ACRECN, DE ARGO, ASTERžA COLLEGE, HET BOLWERK, DIENST AMBULANTE BEGELEIDING, KECRHOVE, ODYZEE, DE SPRINGPLANK, HET SPRINGTIJ, DE SPRONG, DE TWEERN, DE VESTE, DE VLIETHOEVE, DE WISSEL

Het verzoek luidt om rekening te houden met eventuele alternatieve opvangmogelijkheden voor uw kind in geval een klas vanwege personeelstekort naar huis zou moeten worden gestuurd.

Om besmettingsrisico zo veel mogelijk te beperken hebben we binnen Respont de volgende aanvullende afspraken gemaakt:

  1. alleen direct betrokkenen hebben toegang tot de scholen;
  2. ouders betreden de scholen zo min mogelijk;
  3. er vinden geen overleggen/bijeenkomsten met meer dan 10 à 15 personen in de school plaats;
  4. dit geldt ook voor overleggen van medewerkers tussen de verschillende scholen van Respont;
  5. meeloopdagen, uitstapjes, excursies en eventuele schoolreizen gaan t/m 31 maart a.s. niet door

(voor de periode daarna wordt de situatie tijdig herbeoordeeld);

  1. afspraken met externen die niet strikt noodzakelijk zijn worden geannuleerd of verzet;
  2. overige afspraken kunnen via een digitale verbinding doorgaan zoals Skype of Facetime;
  3. ouderavonden gaan niet door;
  4. stages worden vanaf maandag 16 maart a.s. geannuleerd, omdat Respont ervoor kiest om haar leerlingen binnen de gezonde schoolomgeving te houden en de risico's buiten de school niet op te zoeken. De betrokken bedrijven ontvangen hierover een officieel bericht namens de school. De ouders/verzorgers wordt hierover geïnformeerd zodra er meer duidelijkheid is.

Wanneer er voor medewerkers onduidelijkheid is over deze afspraken, dan neemt de directeur een besluit.

Wij wensen iedereen sterkte en wijsheid in deze bijzondere omstandigheden.

Wanneer er nieuwe instructies vanuit de Rijksoverheid volgen, wordt u daarover geïnformeerd. lk vertrouw erop u op deze manier voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Met vragen kunt u uiteraard terecht bij de schoolleiding.


Met vriendelijke groet, mede namens de directeuren van de Respontscholen,

Theo Hut, voorzitter college van bestuur Stichting Respont