Nieuwsbrief september

Hierbij de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. Voor ons is de nieuwsbrief een belangrijk middel om met de ouders/verzorgers te communiceren. Waarschijnlijk leest u de nieuwsbrief vanuit uw betrokkenheid op het schoolleven van uw kind. Daarnaast geven we ook met regelmaat bestaande en nieuwe afspraken door, evenals belangrijke informatie over bijvoorbeeld vrije dagen of bepaalde activiteiten. Mist u dingen in de nieuwsbrief of heeft u goede ideeën om de nieuwsbrief beter te maken: we horen het graag! De directe communicatie over uw eigen kind loopt via Classdojo of per mail en indien gewenst maken we een telefonische afspraak. 

Nieuw schooljaar

Gelukkig gingen de schooldeuren op maandag 24 augustus weer open en waren alle kinderen welkom op school en in de klas. Inmiddels hebben we de periode van kennismaken en wennen in de eerste schoolweken weer achter de rug. Dat kost best even energie: soms een nieuwe juf of meester, nieuwe klasgenoten en een ander lokaal. Daarbij horen ook oude en nieuwe afspraken. Ook het ritme van de schooldagen na de lange zomervakantie is best even schakelen. Op school worden er dingen verwacht en er moet gewerkt worden. Niet alles is altijd leuk, maar het hoort er wel bij. Inmiddels zijn we daar gelukkig weer aan gewend. Het schoolleven geeft ook structuur en dat hebben we allemaal nodig. Daarbij: er zijn op school ook heel veel leuke en gezellige momenten. 

Introductiedagen

Zo hebben we genoten van de introductiedagen. Iets anders ingericht vanwege Corona, maar het enorme springkussen op het schoolplein was een groot succes. Daarnaast had iedere groep een programma waarin veel gezamenlijke activiteiten gedaan werden. Zo leren we elkaar aan het begin van een nieuw schooljaar op een andere manier kennen. Een goede basis om er samen een fijn jaar van te maken. 


Samenwerken met ouders/verzorgers

Soms loopt het een dag of een periode niet helemaal lekker op school. Dan geven we duidelijk aan wat wij verwachten en kunnen kinderen ervoor kiezen om daar naar te luisteren. Soms maken ze een andere keuze. Bij een keuze hoort wel een consequentie. Ook dat vertellen we de kinderen heel duidelijk. Maken ze de keuze om toch verder te gaan met storend gedrag dan is het belangrijk om de afgesproken consequentie ook uit voeren. Dan zijn we duidelijk en weten kinderen (ook bij een volgende keer) waar ze aan toe zijn. 

Om afspraken en  consequenties uit te voeren hebben we de ouders echt nodig. Ook dat zorgt voor duidelijkheid. Het is belangrijk als kinderen voelen dat ouders en school op één lijn staan. Er zijn talrijke voorbeelden te noemen waarbij dit van toepassing is. Bij het uitvoeren van een consequentie als ‘tijd voor tijd’ , waarbij kinderen na schooltijd hun werk moeten inhalen. Of bij het voorkomen van onnodig verzuim, waarbij ouders en school uitstralen dat kinderen op school horen. Een ander voorbeeld: bij het toezien op het huiswerk. Of bij het afstemmen over bijzondere situaties in het leven van een kind. Kortom: een goede samenwerking is echt belangrijk om het (school)leven van kinderen positief te ontwikkelen. We zijn altijd blij als we merken dat ouders en school elkaar ondersteunen in de opvoeding en de begeleiding van de kinderen!


Het team

Na de zomervakantie zijn er een nieuwe mensen op school begonnen. Meester John is onze nieuwe conciërge, hij werkt woensdag, donderdag en vrijdag. We hebben drie nieuwe onderwijsassistenten: juf Brigitte, juf Anne (tijdelijke vervanging) en juf Anjelica. En onlangs hebben we ook juf Romy (tijdelijke vervanging) aan ons team toegevoegd. Meester Martien is de nieuwe directeur. De nieuwe collega’s worden door kinderen en collega’s geholpen om zich snel thuis te voelen op school. 

 

Helaas zijn een aantal collega’s die door persoonlijke omstandigheden langer afwezig. We noemen juf Marga, juf Marty, juf Carine (logopedist) en juf Marianne. De ouders/verzorgers van de betreffende groepen zijn hier apart over  geïnformeerd. Dat betekent op school ‘alle hens aan dek’.

We proberen vervanging voor de afwezige collega’s te vinden, maar dat valt helaas niet mee. Gelukkig zijn er collega’s die tijdelijk extra willen werken of in plaats van hun andere taken op school nu veel meer voor de klas staan. 

 

We zoeken nog naar een moment om als team afscheid te nemen van de voor de vakantie vertrokken collega’s. Van meester Robert en meester Wallie kregen we al wel een prachtig afscheidscadeau: twee mooie picknicktafels. Ze geven de entree  van de school gelijk een andere uitstraling en dankzij de nazomer hebben we er al flink gebruik van kunnen maken. 

 

Zorgen voor de herfst- en winterperiode

Naast de hierboven genoemde langdurig afwezige collega’s hebben ook wij te maken met de gevolgen van het coronavirus. In de afgelopen weken waren een aantal collega’s thuis wegens milde klachten, het wachten op een testuitslag of vanwege verplichte thuisquarantaine. Gelukkig is er op school nog niemand positief getest. 

Dit alles betekent wel dat we de vervanging niet altijd rond krijgen. De afgelopen weken zijn verschillende groepen daarom een dag extra thuis geweest. We doen ons best dit te beperken, maar

hebben wel zorgen over de komende maanden. De beschikbare mensen worden nu maximaal ingezet en dat is op langere termijn niet te bolwerken. We gaan deze week nadenken over een plan van aanpak om de structuur van het schoolleven zoveel mogelijk vast te houden. Dat we op het laatste moment moeten berichten dat kinderen niet naar school kunnen komen proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

Maatregelen

Al eerder stuurde ik een mail met de coronamaatregelen die we op school hanteren. Inmiddels heeft de overheid een iets andere richtlijn gegeven voor kinderen t/m 12 jaar met verkoudheidsklachten. We bekijken het per situatie, maar in principe gebruiken we de beslisboom die als bijlage bij deze nieuwsbrief is toegevoegd. (klik hier) Zo kunt u zelf ook al een inschatting maken, maar we hebben graag even

contact als het niet heel duidelijk ligt. Enkele weken terug is de kwaliteit van de lucht en het ventileren opgemeten: daarbij bleven we gelukkig binnen de gestelde normen. 

 

Het wordt nu frisser buiten. Om verkoudheid en gesnotter daardoor zoveel mogelijk te voorkomen, verwachten we dat alle leerlingen vanaf volgende week met een jas naar school komen. In de pauze moeten ze de jas ook aan doen. Ook een gewone verkoudheid wordt gemakkelijk overgedragen en let wel: leerkrachten met zulke klachten mogen niet aan het werk en moeten getest worden.   

 

Oudercontacten

Één van de maatregelen blijft het beperken van contacten binnen en rond de school. De jaarlijkse informatieavond aan het begin van het schooljaar en de ouderbezoeken zijn daarom vervallen. Wel hebben de groepsleerkrachten inmiddels contact gehad via een telefoongesprek. Ook door het delen van informatie middels Classdojo zorgen we dat de lijntjes kort blijven. En bij vragen of opmerkingen weet u ons te vinden. 

 

Afspraken

Hieronder vindt u enkele afspraken die wellicht bekend zijn, maar  er zijn ook weer nieuwe ouders/verzorgers. Daarom is het toch goed dit aan het begin van het schooljaar weer op een rijtje te zetten. We hopen dat u even de tijd wilt nemen om ze rustig door te nemen. Zo is voor iedereen duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. 

- Eten en drinken…

  • Onze leerlingen hebben over het algemeen al energie genoeg van zichzelf. Daarom zijn energiedrankjes niet toegestaan.
  • Dat geldt ook voor blikjes. De afgelopen tijd zijn er weer een aantal blikjes ‘opengesprongen’ in tassen of in de klas, met alle gevolgen van dien. Het liefste zien we daarom drinkpakjes op school of flesjes met sap of water.
  • Zodra de kinderen op school komen, willen we dat de kinderen geen kauwgom meer in hun mond hebben. In het verleden kwamen we de kauwgom overal tegen. Dat is destijds de reden geweest om kauwgom te verbieden.
  • Natuurlijk mag er weleens een snoepje worden gegeten. Maar ook hier willen we u vragen dit met mate mee te geven. Een kleinigheidje is ook lekker.

- Trakteren…

Als kinderen jarig zijn, mogen ze uiteraard trakteren in hun klas. Dat is leuk en geeft net even wat extra sfeer aan de dag. Uw zoon/dochter staat even helemaal in het middelpunt van de belangstelling. V.w.b. de traktatie willen we u vragen het klein en gezond te houden. Het gaat om het aardigheidje en niet om de hoeveelheid.

- Mobieltjes…  

 Als school zijn wij niet verantwoordelijk voor het meenemen van allerlei (elektronische) spelletjes en apparaten. 

Omdat we begrijpen dat veel ouders het fijn vinden dat leerlingen even bellen dat ze goed zijn aangekomen op school na een fietsrit, hebben we de volgende afspraak:

Mobieltjes meenemen mag op eigen verantwoording, maar op het schoolplein worden ze in de tas gestopt en ook niet gebruikt voor muziek e.d. Bij binnenkomst worden de mobieltjes ingeleverd bij de leerkracht en gaan ze achter slot en grendel. Op het einde van de dag krijgen de leerlingen de mobieltjes weer terug.

 

 

Stichting Leergeld…

Via deze nieuwsbrief willen we ook weer een keer attenderen op de stichting Leergeld. De stichting Leergeld komt op voor gezinnen met kinderen, die maar moeilijk rond kunnen komen. Zij proberen ondersteuning te bieden door bijv. de kosten van een sportvereniging te betalen en/of de ouderbijdrage van school. Kijkt u voor meer informatie op www.leergeld.nl/zeeuwsvlaanderen.  U kunt daar ook direct een aanvraag indienen.

Jeugdsportfonds Jeugd en Cultuur…

Naast de stichting Leergeld bestaat er het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Deze stichting heeft als doel om snel, effectief en op een laagdrempelige manier kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders een kans te bieden om te sporten en/of deel te nemen aan een cultuuractiviteit. Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.jeugdfondssportencultuur.nl/zeeland  

Juf Jolanda is onze schoolambassadeur van dit fonds. U kunt ook altijd contact

opnemen met haar, mocht u hier gebruik van willen maken.

 

 

Agenda oktober 2020 …

  • zaterdag 17 t/m zondag 25 oktober- Herfstvakantie
  • maandag 26 oktober - Studiedag, alle leerlingen vrij
________________________________________________
________________________________________________