Oproep MedezeggenschapsRaad

Ouders gezocht voor de MR:


Meepraten op school?

Dat kan in de MR! Voor de MR van De Springplank zijn we op zoek naar enthousiaste ouders die plaats willen nemen in de oudergeleding. We zoeken ouders die zich vanaf het begin van het nieuwe schooljaar ‘21/’22 beschikbaar willen stellen. Elfriede Sijs en Ludo de Koeyer zijn aftredend. Iedere ouder heeft de gelegenheid zich kandidaat te stellen. Dus lijkt het u wat om mee te denken en het beleid van de school kritisch te volgen dan kunt u zich aanmelden. Mocht u nog vragen hebben over de MR dan kunt u terecht bij de MR leden; namens de ouders bij Elfriede Sijs, Ludo de Koeyer of Winanda van den Ende en namens het personeel bij Monique Slijk of Marga Baecke. Voor aanmelden of voor verdere vragen kunt u een mailtje sturen naar springplank@respont.nl gericht aan 1 van bovengenoemde personen van de MR van De Springplank. Telefonisch kan ook 0115-613140


Wat doet de MR?

Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van het personeel en ouders. De MR van De Springplank overlegt met de directeur Martien van Es over belangrijke schoolzaken. De directeur heeft daarin een informerende taak. Overleg gaat bv over verbeteringen in het onderwijs, besteding van middelen, de veiligheid op school, het vakantierooster en vrije dagen, organisatie van de school in coronatijd. Een MR overleg is openbaar, dat wil zeggen dat ouders/verzorgers en medewerkers van de school erbij aanwezig mogen zijn als toehoorders. De MR van de Springplank komt minimaal 4 keer per schooljaar bij elkaar. Daarnaast wordt er informatie uitgewisseld via email, indien nodig. De wet schrijft voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven. Instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. Voor sommige zaken heeft de oudergeleding instemmingsrecht en de personeelsgeleding adviesrecht of andersom.


De eerstvolgende MR vergadering staat gepland op dinsdag 29 juni 2021.


Met vriendelijke groeten, MR De Springplank