Wijziging start schooltijden en gymlesafspraken

Voor de Kerstvakantie hebben we om uw mening gevraagd omtrent het douchen na de gymlessen. Een ruime meerderheid van de ouders/verzorgers heeft aangegeven geen voorstander van het douchen te zijn. Afgelopen woensdag hebben we in een personeelsvergadering hier nogmaals over gesproken. Na alle voor- en nadelen tegen elkaar te hebben afgewogen hebben we besloten om met ingang van volgende week te stoppen met het douchen.
    Dat houdt dus in dat uw zoon/dochter vanaf vandaag geen handdoek meer mee hoeft te nemen naar school. Enerzijds beseffen we dat het dan voor kan komen dat kinderen wel eens bezweet in de klas terug komen. Anderzijds hopen we dat dit ook een behoorlijke tijdswinst kan gaan opleveren, die weer ten goede komt aan de leertijd van de kinderen.
Om zich toch wat op te kunnen frissen na een gymles is het toegestaan om deodorant te gebruiken. Echter geen spuitbussen. Deze zijn niet toegestaan. Ook willen we u vragen geen glazen rollers mee te geven. Ervaringen uit het verleden leren dat deze nog al eens kapot vallen op de vloer, met alle gevolgen van dien.
    Tevens wil ik deze mail nog even gebruiken om het meenemen van de spullen onder de aandacht te brengen. Wat verwachten we?
-          gymbroek + gymshirt & gymschoenen zonder zwarte zool.

    Het is van belang dat uw zoon/dochter deze spullen iedere les bij zich heeft. Mocht dit niet het geval zijn, krijgt u altijd een berichtje van de leerkracht. Als een leerling drie keer zijn spullen niet op orde heeft, volgt er een sanctie. Uiteraard willen we dat niet, dus vragen we uw hulp om er voor te zorgen dat iedereen altijd zijn spulletjes bij heeft.

Geen spullen bij betekent niet dat er niet gegymd wordt. De leerling krijgt dan iets te leen van school. Maar u zult begrijpen dat het gewoon fijn is als een leerling zijn eigen spullen op orde heeft.


Tevens hebben we als team besloten om met ingang van volgende week de tijden van de schoolbel aan te passen. ’s Ochtends zal de bel in het vervolg al gaan om 8.40u. De kinderen kunnen dan in de rij komen staan, zodat we om 8.45u ook echt kunnen starten met de lessen. Dit herhaalt zich ’s middags om 12.55u. De lessen in de middag starten dan ook echt om 13.00u.