Formulieren

1. Verzoek om extra verlof

De toelichting bij dit formulier vindt u op bladzijde 9 van deze schoolgids.


2. Overeenkomst ouderbijdrage 2018 -2019

De toelichting bij dit formulier vindt u op bladzijde 10-11

 

3. Protocol medische handelingen

De toelichting bij dit formulier vindt u op bladzijde 15 van deze schoolgids.

Indien aan uw zoon of dochter medicatie is voorgeschreven, dan is het noodzakelijk het protocol medische handelingen in te vullen, te ondertekenen en in te leveren op school.