Procedure aanmelding


Als een leerling zich onvoldoende ontwikkelt op een op een reguliere basisschool, kan de basisschool in samenwerking met ouders een aanmelding doen bij de Springplank. Om te kunnen bepalen of de Springplank kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van een leerling, zijn de volgende documenten nodig:


  • Het Ontwikkelingsperspectief (OPP)
  • Verslaggeving van onderzoeken; intelligentieonderzoeken, psychologische onderzoeken etc.
  • Overzicht leerlingvolgsysteem (LOVS)


De documenten kunnen digitaal worden verstuurd naar:

r.oosten@respont.nl


Nieuwe aanmeldingen worden op de onderstaande data besproken in de Commissie van Begeleiding:

4 september

30 oktober

27 november

8 januari

29 januari

19 maart

16 april

7 mei(De documenten dienen wel twee weken voor de vergadering te worden aangeleverd, anders wordt de leerling de eerst volgende vergadering besproken in het CvB. In de week dat de vergadering heeft plaatsgevonden wordt een terugkoppeling gegeven. * gegevens kunnen later worden aangeleverd dan de termijn van 2 weken, omdat de toets resultaten misschien nog niet bekend zijn.)